F.A.Q. | Smiles
Chiến đấu, vũ khí (5)
Công nghệ (3)
Cảm xúc (27)
Cử chỉ (5)
Hoa (5)
Linh tinh (6)
Ngày nghỉ (3)
Thể thao (3)
Thực phẩm, rượu (5)
Yêu (5)
Âm nhạc, khiêu vũ (6)
Động vật (4)
thoát